Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΛ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού