Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – ξενώνα στη κοινότητα Φουρνά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΦΟΥΡΝΑ