23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 23η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Δεκατρείς  (13) του μηνός Νοεμβρίου  2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 3. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 4. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών ύδρευσης –αποχέτευσης έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 5. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών νεκροταφείων έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 6. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους  2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 7. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για το ΤΑΠ έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 8. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών διαφήμισης έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 9. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας  έτους 2020  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 10. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής τροφείων Μαθητικής Εστίας έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 11. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής τροφείων Παιδικών Σταθμών έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 12. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 13. Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 14. Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 15. Μεταβολές σχολικών μονάδων σχολικού έτους 2019-2020 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 16. Διενέργεια οικονομικού ελέγχου χρήσης έτους 2019 από ορκωτούς λογιστές (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 17. Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών υπέρ Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 18. Επί αιτήσεως Αΐκη Γουλιέλμου, μισθωτή δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Μουζίλου για μείωση μισθώματος (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 19. Τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση – επισκευή υποσταθμών ΔΕΗ του Κολυμβητηρίου και Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 7.440€ με ΦΠΑ από το προσωπικό του Δήμου (ειδικότητα ηλεκτρολόγου) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 20. Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση μονού οικογενειακού τάφου στην Κοινότητα Αγίας Βλαχέρνας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 21. Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσης δεκαέξι (16) οστεοθυρίδων στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 22. Οικονομική ενίσχυση δημοτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)

 1. Έγκριση 8ου ΑΠΕ του έργου: «Παρεμβάσεις ανάπλασης –αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρου Καρπενησίου», αναδόχου: ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ
 2. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών Φουρνάς, Μεσοχωρίου, Πλατάνου και Κορίτσας», αναδόχου: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
 3. Χορήγηση Παράτασης για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Δήμο Καρπενησίου, αναδόχου Γεώργιο Χειμάρα
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού»,  αναδόχου: Μπούρα Παναγιώτη ΕΔΕ
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΚ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ», αναδόχου: Παλαιού Γεράσιμου
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΟΡΝΟΥ», αναδόχου: Παλαιού Γεράσιμου
 7. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ» στο Δήμο Καρπενησίου
 8. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβή του έργου: «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Φιδακίων, ΤΚ Σελλών και ΤΚ Στεφανίου» στο Δήμο Καρπενησίου
 9. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Στάβλων»

 

 

 

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

 

Αρ. Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. Απόφασης Αποτέλεσμα
1 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 360/2019 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (επί των 24 καταμετρούμενων ψήφων – υπέρ 13, κατά 10 και 1 εν μέρει)
2 Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019 361/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα (επί των 23 καταμετρούμενων ψήφων)
3 Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020 362/2019 Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (επί των 24 καταμετρούμενων ψήφων – υπέρ 13, κατά 11) και ομόφωνα για τις ευπαθείς ομάδες
4 Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών ύδρευσης –αποχέτευσης έτους 2020 363/2019 Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (επί των 23 καταμετρούμενων ψήφων – υπέρ 19, κατά 4) και ομόφωνα για τις ευπαθείς ομάδες
5 Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών νεκροταφείων έτους 2020 364/2019 Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (επί των 23 καταμετρούμενων ψήφων – υπέρ 22, κατά 1)
6 Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους  2020 365/2019 Εγκρίθηκαν ομόφωνα (επί των 23 καταμετρούμενων ψήφων)
7 Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για το ΤΑΠ έτους 2020 366/2019 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (επί των 23 καταμετρούμενων ψήφων – υπέρ 22, κατά 1)
8 Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών διαφήμισης έτους 2020 367/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα (επί των 22 καταμετρούμενων ψήφων)
9 Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας  έτους 2020 368/2019 Εγκρίθηκαν ομόφωνα (επί των 21 καταμετρούμενων ψήφων)
10 Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής τροφείων Μαθητικής Εστίας έτους 2020 369/2019 Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων- υπέρ 19, κατά 1)
11 Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής τροφείων Παιδικών Σταθμών έτους 2020 370/2019 Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων- υπέρ 19, κατά 1)
12 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών 371/2019 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων- υπέρ 19, κατά 1)
13 Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής  Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Καρπενησίου 372/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων)
14 Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής  Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Καρπενησίου 373/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων)
15 Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού  έτους 2020-2021 374/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων)
16 Διενέργεια οικονομικού ελέγχου χρήσης έτους 2019 από ορκωτούς λογιστές 375/2019 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων- υπέρ 19, κατά 1)
17 Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών υπέρ Δήμου Καρπενησίου 376/2019 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων- υπέρ 19, κατά 1)
18 Επί αιτήσεως Αΐκη Γουλιέλμου, μισθωτή δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Μουζίλου για μείωση μισθώματος 377/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων)
19 Τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση – επισκευή υποσταθμών ΔΕΗ του Κολυμβητηρίου και Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 7.440€ με ΦΠΑ από το προσωπικό του Δήμου (ειδικότητα ηλεκτρολόγου) 378/2019 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων- υπέρ 19, κατά 1)
20 Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση μονού οικογενειακού τάφου στην Κοινότητα Αγίας Βλαχέρνας 379/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων)
21 Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσης δεκαέξι (16) οστεοθυρίδων στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού 380/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων)
22 Οικονομική ενίσχυση δημοτών 381/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων)
23 Έγκριση 8ου ΑΠΕ του έργου: «Παρεμβάσεις ανάπλασης –αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρου Καρπενησίου» αναδόχου: ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ 382/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα (επί των 12 καταμετρούμενων ψήφων)
24 Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών Φουρνάς, Μεσοχωρίου, Πλατάνου και Κορίτσας», αναδόχου: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 383/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων)
25 Χορήγηση Παράτασης για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»  στο Δήμο Καρπενησίου, αναδόχου Γεώργιο Χειμάρα 384/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων)
26 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του  έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού»,  αναδόχου: Μπούρα Παναγιώτη ΕΔΕ 385/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων)
27 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΚ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ», αναδόχου: Παλαιού Γεράσιμου 386/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων)
28 Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΟΡΝΟΥ», αναδόχου: Παλαιού Γεράσιμου 387/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων)
29 Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ» στο Δήμο Καρπενησίου 388/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων)
30 Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβή  του έργου: «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Φιδακίων, ΤΚ Σελλών και ΤΚ Στεφανίου» στο Δήμο Καρπενησίου 389/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων)
31 Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Στάβλων» 390/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων)