23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 23η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Δεκαεπτά  (17) του μηνός Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  17.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων (εισηγητής ο Πρόεδρος κ.Λάππας Κλεομένης)
 2. Έγκριση απόφασης ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ για καθορισμό αποζημίωσης Προέδρου και  Μελών Δ.Σ. ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ για το οικ. έτος 2019 (εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 3. Έγκριση απόφασης ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ για την Εισηγητική έκθεση, για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής (εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 4. Έγκριση απόφασης ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ για την κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2019 (εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 5. Έγκριση στοχοθεσίας οικ. έτους 2019 (εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 6. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ 2019 (εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)
 8. Αδυναμία σύνταξης υδρογεωλογικής μελέτης για την υδρογεώτρηση Κρικέλλου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 9. Πρόσληψη διμήνου για την κάλυψη επειγουσών εποχικών αναγκών(εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)
 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 11. Έγκριση εκδήλωσης ΚΑΠΗ και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 12. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 13. Εξουσιοδότηση Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας για ορισμό υπεύθυνου λογαριασμών έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Φουρνάς και Τ.Κ. Βράχας», αναδόχου: Τσούτσικα Φωτίου
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα και ανάπλαση χώρων ΤΚ Δομνίστας», αναδόχου: Δρόσος Τ.-Ζησιμόπουλος Δ. ΕΕ
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανάπλαση χώρου παλαιών τουαλετών ΤΚ Άμπλιανης», αναδόχου: Φωτεινής Κολλιά και ΣΙΑ ΟΕ με δ.τ. ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανακατασκευή πέτρινου τοίχου αντιστήριξης στην πλατεία του οικισμού Στουρνάρα της Τ.Κ. Ροσκάς», αναδόχου: Παναγιώτη Κουτούμπα ΕΔΕ
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ» αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ»
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής» στο Δήμο Καρπενησίου,  αναδόχου ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Ο.Ε
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δρόμου στην περιοχή Μεσοχώρα» στον πόλη Καρπενησίου στο Δήμο Καρπενησίου, αναδόχου Κολοκώτσιου Κων/νου του Σπυρίδωνος  ΕΔΕ
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση ύδρευσης ΤΚ Ροσκάς και ΤΚ Μεσοκώμης» του Δήμου Καρπενησίου, αναδόχου Τασιού Ανδρέα ΕΔΕ
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στην Τ.Κ. Χελιδόνας» του Δήμου Καρπενησίου, αναδόχου Κολοκώτσιου Κων/νου
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία και υδροδότηση νεκροταφείου ΤΚ Αγίου Χαράλαμπου Δ.Ε. Κτημενίων» στο Δήμο Καρπενησίου,  αναδόχου Σταμούλη Νικολάου
 11. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία οικισμού Γοργιανάδων» του Δήμου Καρπενησίου, αναδόχου Νικολάου Σταμούλη του Βασιλείου
 12. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή πέτρινου τοίχου αντιστήριξης στην πλατεία του οικισμού Στουρνάρα της Τ.Κ. Ροσκάς» του Δήμου Καρπενησίου, αναδόχου Κουτούμπα Παναγιώτη

 

 

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

Κλεομένης Λάππας