23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, δέκα  οκτώ  (18) Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.Ορισμος δικηγόρου (υπόθεση Γεωργακόπουλου)

2.Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση ΜΕΝΤΩΡ κλπ)

3.Ανάκληση της αριθμ.106/2019 απόφασης της οικον. επιτροπής, λόγω παραίτησης ενδίκων μέσων,( αφορά ορισμό δικηγόρου).

4.Εγκριση πρακτικού διαγωνισμού επιτροπής μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια  “Αναβάθμιση  παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου” προϋπολογισμού 314.631,40€.

5.Εγκριση 1ου πρακτικού  του έργου “Δημιουργία παταριού στο Νεκροταφείο” προϋπολογισμού 70.000,00€ .

6.Κατάρτιση όρων διακήρυξης  ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για το έργο “Αντικατάσταση βλαβών -τεχνικά -ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου  Καρπενήσι -Άγιος Νικόλαος προϋπολογισμού 200.000,00€.

7.Τακτοποίηση ΧΕΠ απαλλαγή υπολόγου (αφορά πληρωμή δαπάνης ΚΤΕΟ).

  1. Τακτοποίηση ΧΕΠ απαλλαγή υπολόγου (αφορά πληρωμή προστίμου).
  2.  Κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου προϋπολογισμού 166.000,00€ με ΦΠΑ.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος