24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  δυο (2) Ιουνίου  του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (Μετάβαση Δημάρχου στην Αμερική)
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
  3. Ανάθεση έργου «Αποκατάσταση πέτρινου τοίχου και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στην ΤΚ Κλαυσίου ΔΕ Ποταμιάς ποσό 4.200,00€
  4. Ανάθεση έργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην ΤΚ Σελλών ποσό12.500,00€
  5. Ανάθεση έργου «Αποκατάσταση υδρομαστεύσεων περιοχής Κοκάλια ΤΚ Κρικέλλου ΔΕ Δομνίστας ποσό 1500,00
  6. Ανάθεση έργου «Αποκατάσταση ζημιών στις υδρομαστεύσεις της ΤΚ Αμπλιανης ΔΕ ΔΕ Δομνίστας ποσό 7.200,00
  7. Ανάθεση έργου «Εξωραϊσμός  νεκροταφείων στην ΤΚ Αγίας Τριάδας» ποσό 11.000,00€
  8. Ψήφιση πιστώσεων

Α)Προμήθεια ανταλλακτικών για τα μουσικά όργανα της Φιλαρμονικής ποσό 1.800,00€

Β)Συντήρηση μουσικών οργάνων ποσό 1200,00€

Γ)Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος ποσό 4.000,00

Δ)Συντήρηση φωτοτυπικών ποσό 2500,00

9.Ορισμός δικηγόρου

10.Εισήγηση οικ. επιτροπής για τις τιμές παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης

11.Ανάθεση έργου «Ανακατασκευή αγωγού αποχέτευσης λόγω καθίζησης οδοστρώματος στην ΤΚ Αγίου Νικολάου ποσό 7.200,00€

 

Ο Πρόεδρος της οικ.επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος