24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 28 Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 

 1. Εξέταση της αριθμ.7593/16-6-2016 ένστασης της Εταιρείας ΚΑΝΗΘΟΣ ΑΠΕ για το έργο «Κατασκευή Γηπέδου5χ5 στην Τ.Κ Κρικέλλου ΔΕ Δομνίστας».
 2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (ΔΕΔΔΗΕ)
 3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής(πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου )
 4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (πληρωμή διοδίων)
 5. Ψήφιση πιστώσεων  για μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία ποσό 45.150,00€ και έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης ποσό 150,00€
 6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία» ποσό 45.150,00€
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
 8. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των  δημοτικών χώρων της  εμποροπανήγυρης  για το έτος  2016.
 9. Εξέταση της αριθμ.7593/16-6-2016 ένστασης της Εταιρείας ΚΑΝΗΘΟΣ ΑΠΕ για το έργο «Κατασκευή Γηπέδου5χ5 στην Τ.Κ Κρικέλλου ΔΕ Δομνίστας».
 10. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος -απαλλαγή υπολόγου
 11. Ψήφιση πιστώσεων-αναθέσεις έργων
 12. Ψήφιση πιστώσεων

 

                                                                            Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης  Νικόλαος