24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 24η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 13η Ιουνίου  2023 ημέρα  Τρίτη  και ώρα  9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων), οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ορισμός δικηγόρου (αφορά υποστήριξη υπαλλήλων Δήμου -μελών ΣΥΠΟΘΑ)
  2. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  και απαλλαγή υπολόγου
  3. Σύσταση Πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες Καρπενησίου
  4. Εξειδίκευση πίστωσης  για συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής σε εκτός έδρας εκδηλώσεις
  5. Εξειδίκευση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη
  6. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 533.007,45€ ΜΕ Φ.Π.Α

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ