24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι δυο (22) Ιουνίου  του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Εισήγηση για  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -αναμόρφωση
  2. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος -απαλλαγή υπολόγου
  3. Ανακλήσεις δεσμεύσεων
  4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου και στην Πλατεία Δοξιάδη  Τ.Κ Μικρού Χωριού
  5. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων της εμποροπανήγυρης για το έτος 2017.
  6. Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού  για το έργο «Συνέχιση διανοίξεων οδών στην περιοχή «Μύλοι» της επέκτασης του σχεδίου πόλεως  προϋπολογισμού 114.285,60€(προσωρινός ανάδοχος)
  7. Έγκριση  πρακτικών  διαγωνισμών  έργων (οριστικοί ανάδοχοι) .
  8. Ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος