24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 24η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Τέσσερις  (4) του μηνός Δεκεμβρίου  2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια η Πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 2. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου έτους 2019 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 3. Ορισμός επιτροπής ελέγχου λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 4. Έγκριση φιλοξενίας – παράθεση γεύματος των μελών της χορωδίας ΕΥΡΩΠΟΥΛΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» στα πλαίσια «Γιορτών χειμώνα 2019-2020» (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 5. Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κ.Ε.Σ.Υ  Ν.Ευρυτανίας (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 6. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το  σχολικό  έτος  2020-2021(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 7. Κατανομή Δ΄ Δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2019 και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού Σχολικού τροχονόμου- αποπληρωμή    έτους  2019 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 8. Παραχώρηση κατά χρήση φορτηγού με υπερκατασκευή λεπίδας ΚΗΥ 9392 στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χαλκιάς Παντελεήμων)
 9. Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 10. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικού ξενώνα, στην Κοινότητα Φουρνάς, κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 11. Παραχώρηση δικαιωμάτων για σύσταση α)διπλού οικογενειακού τάφου στο νέο κοιμητήριο Καρπενησίου και β) μονού οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Προυσού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 12. Επί αιτήματος δημότη για παράταση ταφής στην κοινότητα Μεγάλου Χωριού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 13. Οικονομική ενίσχυση δημοτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)

 1. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος δημοτικής οδού ΤΚ Κρικέλου»

 

 

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. Απόφασης Αποτέλεσμα
1 Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 391/2019 Αναβάλλεται ομόφωνα
2 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου έτους 2019 392/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των 22 καταμετρούμενων ψήφων)
3 Ορισμός επιτροπής ελέγχου λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου 393/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των 22 καταμετρούμενων ψήφων)
4 Έγκριση φιλοξενίας – παράθεση γεύματος των μελών της χορωδίας  ΕΥΡΩΠΟΥΛΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» στα πλαίσια «Γιορτών χειμώνα 2019-2020» 394/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των 22 καταμετρούμενων ψήφων)
5 Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης και Κ.Ε.Σ.Υ  Ν.Ευρυτανίας 395/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των 22 καταμετρούμενων ψήφων)
6 Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το  σχολικό  έτος  2020-2021 396/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των 22 καταμετρούμενων ψήφων)
7 Κατανομή  Δ΄ Δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2019 και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού Σχολικού τροχονόμου- αποπληρωμή    έτους  2019 397/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των 21 καταμετρούμενων ψήφων)
8 Παραχώρηση κατά χρήση οχημάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας 398/2019 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία  (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων)
9 Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού 399/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των 22 καταμετρούμενων ψήφων)
10 Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικού ξενώνα, στην Κοινότητα Φουρνάς, κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών 400/2019 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία  (επί των 22 καταμετρούμενων ψήφων)
11 Παραχώρηση δικαιωμάτων για σύσταση α)διπλού οικογενειακού τάφου στο νέο κοιμητήριο Καρπενησίου και β) μονού οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Προυσού 401/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των 21 καταμετρούμενων ψήφων)
12 Επί αιτήματος δημότη για παράταση ταφής στην κοινότητα Μεγάλου Χωριού 402/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των 21 καταμετρούμενων ψήφων)

 

13 Οικονομική  ενίσχυση δημοτών 403/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των 21 καταμετρούμενων ψήφων)

 

14 Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος δημοτικής οδού ΤΚ Κρικέλου» 404/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των 20 καταμετρούμενων ψήφων)

 

Η ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ