20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, είκοσι οκτώ (28) Μαΐου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1.Έγκριση 2ου πρακτικού επαναληπτικού διαγωνισμού (κατακύρωση) για την ΟΜΑΔΑ Γ της υπηρεσίας «Παραγωγή -εκτύπωση -εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών του Δήμου Καρπενησίου- Προμήθεια φακέλων με ενσωματωμένο  το κόστος  αποστολής για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του -Αποστολή αλληλογραφίας  μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς  (courier) για δυο έτη από την υπογραφή των συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού  7.440,00€.

  2.Εγκριση 2ου πρακτικού (κατακύρωση) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Συμπληρωματικές εργασίες Ιερού Ναού Νεκροταφείου «.

3.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής .

4.Τακτοποίηση ΧΕΠ -απαλλαγή υπολόγου.

  

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος