20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 2 Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Έγκριση  πρακτικού για «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Καρπενησίου και Νομικών Προσώπων του για δύο (2) έτη».(Ηλεκτρονικός διαγωνισμός).(Εξέταση δικαιολογητικών).
  2. Έγκριση  πρακτικού για την Έγκριση πρακτικού «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλατος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα (1) έτος» συγκεκριμένα για την κατηγορία  της ομάδας  Ζ΄ (προμήθεια ελαιολάδου). (άνοιγμα οικον. προσφορών).
  3. Λήψη απόφασης για «Προσφυγή προς την Επιτροπή του άρ. 152 του ν. 3463/2006 κατά της υπ’ αρ. 560/58418/10-5-2016 απόφασης του ασκούντος χρέη Γενικού Γραμματέα της ΑΔΘ-ΣτΕ ακύρωσης της

5-117/2016 απόφασης ΔΣ περί παραχώρησης προς χρήση του ΣΜΑ Καρπενησίου  στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»

  1.  Ψήφιση πιστώσεων.

Ο πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

 

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος