20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι τέσσερις (24) Απριλίου  του έτους 2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1 Έγκριση ενεργειών Δημάρχου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΛΑΡΩΤΟΥ Β ΦΑΣΗ».

2. Έγκριση 1ου τριμήνου εσόδων -εξόδων έτους 2018.

3.Σύσταση πάγιας προκαταβολής.

4.Αρση  της αριθμ.189/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής ως προς το πρωτογενές αίτημα και εκ νέου ψήφιση της πίστωσης.

5.Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στη Δομνίστα (2 άγονες δημοπρασίες).

6.Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 4 γηπέδων ποδοσφαίρου για την περίοδο από 26/6/2018 έως 01/07/2018 για τη διεξαγωγή τουρνουά

(2 άγονες).

7.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -Αναμόρφωση.

8.Ανάκληση δεσμεύσεων.

9. Ψήφιση πιστώσεων.

 

                                                               Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                   Σουλιώτης Νικόλαος