20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι τρεις (23)Μαΐου  του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Εργασίες συντήρησης κτιρίου 1ου ΕΠΑΛ «(οριστικός ανάδοχος).
  2. Έγκριση 1ου πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή νέου παταριού στο Κοιμητήριο Καρπενησίου» (προσωρινός ανάδοχος).
  3. Παραχώρηση εδαφικών λωρίδων
  4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας ποδοσφαιρικών γηπέδων στη δημοτική κοινότητα Καρπενησίου
  5. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος προϋπολογισμού 192.000,00€ με ΦΠΑ(με υπάρχουσα πίστωση για το οικονομικό έτος 2017 ποσό 145.100,00€. (οριστικοί ανάδοχοι).
  6. Ορισμός δικηγόρου για έξωση
  7. Ψήφιση πιστώσεων

 

 

Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος