22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 8 Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την δημοπρασία κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολών καταστημάτων στην Κεντρική πλατεία Καρπενησίου και τη πλατεία Δοξιάδη Μικρού Χωριού
  2. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος – απαλλαγή υπολόγου
  3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής
  4. Ορισμός δικηγόρων
  5. Ορισμός δικηγόρου για γνωμάτευση
  6. Ψήφιση πιστώσεων – αναθέσεις έργων
  7. ψήφιση πιστώσεων

 

 

 

 

Ο πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

 

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος