21η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 21η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 30η Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων), οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ προϋπολογισμού 59.947,80€
2. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 2.320.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
3. Έγκριση 4ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 3Χ3 ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΣΣΟ» προϋπολογισμού 800.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.)
4. Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του Δήμου Καρπενησίου με την Πανευρυτανική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης (ΠΑΚ)
5. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός ορίου Περιφερειακής Ενότητας (οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας για τον χρονικό διάστημα από 01/06/2023 έως 30/06/2023)
6. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός ορίου Περιφερειακής Ενότητας

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ