21η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 21η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις πέντε (5) Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.26380/ΦΕΚ Β 1682/24-4-2021) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία ΙΑΝΟΣ» προϋπολογισμού 166.881,68€.
2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ).
3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (δαπάνη KTEO)
4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών για την σύμβαση της υπηρεσίας «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».
5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: «Επισκευή στέγης κτιρίου αποδυτηρίων Προπονητικού Κέντρου» του Δήμου Καρπενησίου, αναδόχου Βασίλειου Αθανασιάδη του Χαραλάμπους.
6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ» στο Δήμο Καρπενησίου, αναδόχου Ιωάννη Φούκα του Γεωργίου ΕΔΕ.
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Δήμο Καρπενησίου, αναδόχου ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ Ε. ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ.
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Δήμο Καρπενησίου, αναδόχου Γεωργίου Χειμάρα του Αθανάσιου.
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης Γοριανάδων» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου: Νικόλαου Σταμούλη του Βασιλείου.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ