21η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις μια  (1) Ιουνίου  του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Εσωτερική Οδοποιία ΔΕ Καρπενησίου»(προσωρινός ανάδοχος)
  2. «Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση  κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου και στην πλατεία « Δοξιάδη » της Τ.Κ. Μικρού Χωριού».
  3. 3.      Επί ενστάσεως Γεωργακόπουλου Ιωάννη, στην επιτροπή Δημοπρασιών και έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στο Κεφαλόβρυσο στη Δ. Κ. Καρπενησίου.
  4. Επί αιτήματος δημότη  για αποζημίωση θραύση κρυστάλλου.(θέμα εξ αναβολής)
  5. 5.    Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

 

Σουλιώτης  Νικόλαος