21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 21η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Είκοσι έξι  (26) του μηνός Νοεμβρίου  2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων (εισηγητής ο Πρόεδρος κ.Λάππας Κλεομένης)
 2. Έγκριση της αριθμ. 81/2018 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018) (εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 3. Έγκριση της αριθμ. 82/2018 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (Έγκριση Ισολογισμού –Απολογισμού –Αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2017) (εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 4. Καθορισμός αριθμού αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ετών 2018-2019 (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) – εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)
 6. Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου «Αξιοποίηση-Διαμόρφωση Πλατείας Πειραϊκής-Πατραϊκής» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 7. Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 8. Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στο πλαίσιο της   πρόσκλησης Ι, με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη εξασφάλιση» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 10. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την Πολιτική Προστασία (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)
 11. Πρόσληψη ενός ατόμου (ΥΕ Εργατών Γενικών καθηκόντων) έως πέντε (5) ημερομίσθια για την Πολιτική Προστασία(εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)
 12. Έγκριση εσόδων – εξόδων Γ’ Τριμήνου 2018 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 13. Έγκριση Προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Καρπενησίου έτους 2019 (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής κ.Κατσούδας Παναγιώτης)
 14. Έγκριση συνδιοργάνωσης  σεμιναρίου για τον αυτισμό του Δήμου Καρπενησίου με τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων Α.ΜΕ.Α Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Γκαρίλα Γεωργία)
 15. Έγκριση εκπόνησης δράσης με την ΑΛΑΚ για τη διεξαγωγή εκμάθησης off road οδήγησης στην περιοχή Κεφαλόβρυσο (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 16. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Γκαρίλα Γεωργία)
 17. Σίτιση εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Γκαρίλα Γεωργία)
 18. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 19. Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 20. Επί αιτήσεως του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Απασχόλησης για παράταση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 21. Εκμίσθωση δημοτικού  ακινήτου  στην  περιοχή  «Κεφαλόβρυσο»,  στη     Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 22. Επί αιτήσεως Γεωργακόπουλου Γεωργίου, για παράταση της σύμβασης  μίσθωσης  δημοτικού   καταστήματος  στην   Τοπική  Κοινότητα Προυσού καταλόγους (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 23. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 24. Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσης μιας οστεοθυρίδας στο Νέο κοιμητήριο Καρπενησίου(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 25. Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσης μιας οστεοθυρίδας στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 26. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Γκαρίλα Γεωργία)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση υδρεύσεως Τ.Κ. Δομνίστας και Οικισμού Σκοπιάς», αναδόχου: Νικολάου Μητσιου
 2. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου», αναδόχου: αναδόχου ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. – ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. δ.τ. ΕΓΕΚΑ Ο.Ε.
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση υδρεύσεως Τ.Κ. Κρικέλου», αναδόχου: Γεωργίου Χαντζόπουλου ΕΔΕ
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επέκταση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης στις περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλης Καρπενησίου» αναδόχου Α. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ-Δ. ΤΖΟΓΑΝΗΣ Ο.Ε.
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών Φουρνάς Μεσοχωρίου, Πλατάνου και Κορίτσας» αναδόχου ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Κλειτσού» αναδόχου Μαντζιούτα Βασιλείου
 7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ» αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ»
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου: «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Σελλών» στον Δήμο Καρπενησίου αναδόχου ΔΡΟΣΟΣ Τ. – ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Ε.Ε.
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική  οδοποιία Πετραλώνων» προϋπολογισμού 7.200,00€ αναδόχου κ. Ευάγγελου Μάκκα
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση  υποδομών  ΤΚ Χόχλιας» προϋπολογισμού 5.000,00€  αναδόχου Αργυρίου Τεχνική ΕΤΕ
 11. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:  «Συντήρηση νεκροταφείου στην ΤΚ Αγίας Τριάδας» προϋπολογισμού 6.000,00 αναδόχου  κ. Φώτη Τσούτσικα
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:  «Αντικατάσταση  δικτύου ύδρευσης  ΤΚ Στενώματος»  προϋπολογισμού 7.000,00€ αναδόχου κ.Ι. Ζαραβέλη
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών ΤΚ Σαρκίνης» προϋπολογισμού  000,00 αναδόχου κ.Π.Γκρίζη
 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων στην Τ.Κ. Προυσού» αναδόχου κ.Π.Γκρίζη
 15. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:  «Διάνοιξη δρόμου εντός ΤΚ Ασπροπύργου  ΔΕ Προυσού» προϋπολογισμού 7.000,00 αναδόχου κ. Φέγγου Αθανασίου
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:  «Συντήρηση μονοπατιού από Ι.Μ. Προυσού προς Μαύρη Σπηλιά»  αναδόχου κ.  Παλαιού Γεράσιμου
 17. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Βελτίωση υδρεύσεως Τ.Κ. Κρικέλου»
 18. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Βελτίωση υδρεύσεως Τ.Κ. Δομνίστας και Οικισμού Σκοπιάς»
 19. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στην Τ.Κ. Χελιδόνας»
 20. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Βελτίωση ύδρευσης Τ.Κ. Ροσκάς και Τ.Κ. Μεσοκώμης»
 21. Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής»  στο Δήμο Καρπενησίου,  αναδόχου ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Ο.Ε
 22. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δρόμου στην περιοχή Μεσοχώρα» στην πόλη Καρπενησίου στο Δήμο Καρπενησίου,  αναδόχου Κολοκώτσιου Κων/νου του Σπυρίδωνος  ΕΔΕ
 23. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ» αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ»

 

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

Κλεομένης Λάππας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. Απόφασης Αποτέλεσμα
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση κατεπείγοντος θέματος: Ψήφισμα – Διαμαρτυρία για την έλλειψη καθηγητών στο 1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου και για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων του Δήμου 401/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
2 Ψήφισμα – Διαμαρτυρία για την έλλειψη καθηγητών στο 1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου και για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων του Δήμου 402/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων 403/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
2 Έγκριση της αριθμ. 81/2018 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (Αναμόρφωση προϋπολογισμού  έτους 2018) 404/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
3 Έγκριση της αριθμ. 82/2018 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (Έγκριση Ισολογισμού –Απολογισμού –Αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2017) 405/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
4 Καθορισμός αριθμού αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ετών 2018-2019 (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 406/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
5 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων 407/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
6 Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου «Αξιοποίηση-Διαμόρφωση Πλατείας Πειραϊκής-Πατραϊκής» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 409/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
7 Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 410/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
8 Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στο πλαίσιο    της   πρόσκλησης Ι, με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη εξασφάλιση» 411/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
9 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 412/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
10 Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την Πολιτική Προστασία 413/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
11 Πρόσληψη ενός ατόμου (ΥΕ Εργατών Γενικών καθηκόντων) έως πέντε (5) ημερομίσθια για την Πολιτική Προστασία 414/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
12 Έγκριση εσόδων – εξόδων Γ’ Τριμήνου 2018 415/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
13 Έγκριση Προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Καρπενησίου έτους 2019 416/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
14 Έγκριση συνδιοργάνωσης  σεμιναρίου για τον αυτισμό του Δήμου Καρπενησίου με τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων Α.ΜΕ.Α Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 417/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
15 Έγκριση εκπόνησης δράσης με την ΑΛΑΚ για τη διεξαγωγή εκμάθησης off road οδήγησης στην περιοχή Κεφαλόβρυσο 418/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
16 Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020 419/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
17 Σίτιση εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου 420/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
18 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών 421/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
19 Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού 422/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
20 Επί αιτήσεως του Ινστιτούτου Ανάπτυξης  Απασχόλησης για παράταση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου 423/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
21 Εκμίσθωση  δημοτικού  ακινήτου  στην  περιοχή  «Κεφαλόβρυσο»,  στη     Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου 424/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
22 Επί αιτήσεως Γεωργακόπουλου Γεωργίου, για παράταση της  σύμβασης  μίσθωσης  δημοτικού   καταστήματος  στην   Τοπική  Κοινότητα Προυσού καταλόγους 408/2018 Αναβάλλεται ομόφωνα
23 Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους 425/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
24 Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσης μιας οστεοθυρίδας στο Νέο κοιμητήριο Καρπενησίου 426/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
25 Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσης μιας οστεοθυρίδας στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού 427/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
26 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη 428/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
27 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση υδρεύσεως Τ.Κ. Δομνίστας και Οικισμού Σκοπιάς», αναδόχου: Νικολάου Μητσιου 429/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
28 Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου», αναδόχου: αναδόχου ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. – ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. δ.τ. ΕΓΕΚΑ Ο.Ε. 430/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
29 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση υδρεύσεως Τ.Κ. Κρικέλου», αναδόχου: Γεωργίου Χαντζόπουλου ΕΔΕ 431/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
30 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επέκταση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης στις περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλης Καρπενησίου» αναδόχου Α. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ-Δ. ΤΖΟΓΑΝΗΣ Ο.Ε. 432/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
31 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών Φουρνάς Μεσοχωρίου, Πλατάνου και Κορίτσας» αναδόχου ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 433/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
32 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Κλειτσού» αναδόχου Μαντζιούτα Βασιλείου 434/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
33 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ» αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» 435/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
34 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου: «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Σελλών»  στον Δήμο Καρπενησίου αναδόχου ΔΡΟΣΟΣ Τ. – ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Ε.Ε. 436/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
35 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του  έργου «Εσωτερική  οδοποιία Πετραλώνων» προϋπολογισμού 7.200,00€ αναδόχου κ. Ευάγγελου Μάκκα 437/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
36 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του  έργου: «Βελτίωση  υποδομών  ΤΚ Χόχλιας» προϋπολογισμού 5.000,00€  αναδόχου Αργυρίου Τεχνική ΕΤΕ 438/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
37 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του  έργου:  «Συντήρηση νεκροταφείου στην ΤΚ Αγίας Τριάδας» προϋπολογισμού 6.000,00 αναδόχου  κ. Φώτη Τσούτσικα 439/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
38 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του  έργου:  «Αντικατάσταση  δικτύου ύδρευσης  ΤΚ Στενώματος»  προϋπολογισμού 7.000,00€ αναδόχου κ.Ι. Ζαραβέλη 440/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
39 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του  έργου: «Κατασκευή τεχνικών ΤΚ Σαρκίνης» προϋπολογισμού  7.000,00 αναδόχου κ.Π.Γκρίζη 441/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
40 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του  έργου: «Διευθέτηση ομβρίων στην Τ.Κ. Προυσού» αναδόχου κ.Π.Γκρίζη 442/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
41 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του  έργου:  «Διάνοιξη δρόμου εντός ΤΚ Ασπροπύργου  ΔΕ Προυσού» προϋπολογισμού 7.000,00 αναδόχου κ. Φέγγου Αθανασίου 443/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
42 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του  έργου:  «Συντήρηση μονοπατιού από Ι.Μ. Προυσού προς Μαύρη Σπηλιά»  αναδόχου κ.  Παλαιού Γεράσιμου 444/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
43 Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή  του έργου «Βελτίωση υδρεύσεως Τ.Κ. Κρικέλου» 445/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
44 Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή  του έργου «Βελτίωση υδρεύσεως Τ.Κ. Δομνίστας και Οικισμού Σκοπιάς» 446/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
45 Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή  του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στην Τ.Κ. Χελιδόνας» 447/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
46 Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή  του έργου «Βελτίωση ύδρευσης Τ.Κ. Ροσκάς και Τ.Κ. Μεσοκώμης» 448/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
47 Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή  του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής»  στο Δήμο Καρπενησίου,  αναδόχου ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Ο.Ε 449/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
48 Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή  του έργου «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δρόμου στην περιοχή Μεσοχώρα» στην πόλη Καρπενησίου στο Δήμο Καρπενησίου,  αναδόχου Κολοκώτσιου Κων/νου του Σπυρίδωνος  ΕΔΕ 450/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
49 Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή  του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ» αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» 451/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα

 

 

 

 

 

Η ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.