25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τριάντα (30) Ιουνίου  του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Τροποποίηση συμπλήρωση της απόφασης 190/2017 της οικονομικής επιτροπής (αφορά τον ηλεκτρονικό  διαγωνισμό τροφίμων Ομάδα Ελαιόλαδο).

2. Εισήγηση επιτροπής ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος»  και συγκεκριμένα για την ομάδα Β είδη ζαχαροπλαστείου. (ΑΟΕ 199/2017).

3.Ψήφιση πιστώσεων για τα έργα

α)Κατασκευή έργων υποδομής  στην ΤΚ Αγίου Νικολάου  προϋπολογισμού 12.500,00€.

β)Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Αγ. Βλαχέρνας προϋπολογισμού 12.500,00€

4.Ορισμός δικηγόρου

5. Ψήφιση πιστώσεων.

 

 

Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

 

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος