25η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 25η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 20η Ιουνίου  2023 ημέρα  Τρίτη  και ώρα  9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων), οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ H/Y ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ KAI ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.298,40€ με Φ.Π.Α.
  2. Έγκριση υποβολής αίτησης του Δήμου Καρπενησίου για την ένταξη τους στο μητρώο φορέων/δομών για την δράση “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης”, Περιόδου 2023-2024.
  3. Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχων στην Κύπρο
  4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά κάλυψη δαπανών για μετάβαση μαθητών και συνοδών Δήμου Καρπενησίου στην Κύπρο)
  5. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Δήμου Καρπενησίου εκτός Δήμου και οχήματος
  6. Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης μετακίνησης μαθητών και συνοδών στο πλαίσιο της Αδελφοποίησης του Δήμου Καρπενησίου και του Δήμου Έγκωμης Λευκωσίας
  7. Ορισμός επιτρόπων διενεργείας και αξιολόγησης διαγωνισμού και παρακολούθησης και παραλαβής» της προμήθειας «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Καρπενησίου»

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ