25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 12 Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 

 1. Ψήφιση πιστώσεων για το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής προϋπολογισμού 30.000,00€ και ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00€ για την δημοσίευση  της διακήρυξης.
 2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την δημοπρασία του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής» προϋπολογισμού 30.000,00€
 3. Ψήφιση πιστώσεων για  την υπηρεσία «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 1/8/2016 μέχρι 31/7/2017 προϋπολογισμού 24.500,00 και ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00€ για την δημοσίευση  της διακήρυξης.
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 1/8/2016 μέχρι 31/7/2017 προϋπολογισμού 24.500,00
 5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια  δομικών υλικών για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης».
 6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου και στην πλατεία «Δοξιάδη» Μικρού Χωριού.
 7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμετάλλευση δημοτικού δάσους Κοκκινόβρυσης Κλειτσού.
 8. Έγκριση πρακτικού για τον πρόχειρο διαγωνισμό    για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών σκεπάστρων (Άνοιγμα οικονομικών προσφορών).
 9. Έγκριση 1ου τριμήνου εσόδων εξόδων έτους 2016.
 10. Έγκριση πρακτικού για «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία»
 11. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποίια ΤΚ Αμπλιανης ποσό 10.000,00€.
 12. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου Αποκατάσταση υδρομάστευσης στην ΤΚ Στάβλων ποσό 10.000,00€.
 13. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Συντήρηση δικτύων και οδών στην ΤΚ Στενώματος» ποσό 11.000,00€.
 14. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου » Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Προυσού» ποσό 12.000.00€
 15. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων περιοχής «Κατσάμπειου» Γυμνασίου στην ΤΚ Προυσού» ποσπο 10.000,00€
 16. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Καταβόθρας» ποσό 12.000,00€
 17. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Συντήρηση δικτύων και οδών στις ΤΚ Αγίου Χαράλαμπου και Πετραλώνων» ποσό 10.000,00€
 18. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου  «Επισκευή κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης ΤΔ Ασπροπύργου» ποσό 4.000,00€
 19. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου » Βελτίωση υποδομών στην ΤΚ Αγίου Ανδρέα» ποσό 3.000,00€
 20. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Βελτίωση υποδομών και οδών ΤΚ Αγίας Τριάδας»ποσό 12.500,00€
 21. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού
 22. Ορισμός δικηγόρου .
 23. Ψήφιση πιστώσεων.

 

 

Ο πρόεδρος της οικον.Επιτροπής

 

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος