25η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 25η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Δεκαέξι  (16) του μηνός Δεκεμβρίου  2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
  2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

 

 

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα