28η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη 28η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων ) οδός Υδρας και Καλύμνου αριθμ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δυο (2) Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00πμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.Ορισμός δικηγόρου

Το κατεπείγον για την σύγκλιση της οικονομικής επιτροπής θέμα προέκυψε μετά την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου για ορισμό δικηγόρου.

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης