29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, την μία (1) Αυγούστου  του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Βελτίωση υποδομών στην Τ.Κ. Κλειτσού»
  2. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»
  3. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»
  4. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Βουτύρου»
  5. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και απαλλαγή υπολόγων
  6. Ανακλήσεις- ανατροπές
  7. Ψήφιση πιστώσεων

 

 

Ο πρόεδρος της Οικ.επιτροπής

 

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος