29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 29η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις (9) Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω KOVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Βράχας και Κλειτσού προϋπολογισμού 22.500,00€ με ΦΠΑ.
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση περιπτέρων (ακινήτων).
3. Μείωση των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
4. Εξειδίκευση πίστωσης (αφορά οικονομική ενίσχυση).
5. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγίας Βλαχέρνας».
6. Εισήγηση για την τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας «Χλωρίωση δεξαμενών νερού Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 24.800,00 € με το Φ.Π.Α. από το προσωπικό του Δήμου.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ