26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις οκτώ (8) Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019

2.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής (δαπάνη για κτηματολογικό φύλλο).

3.Εγκριση πρακτικού  δημοπρασίας για την εκμίσθωση του  Ξενώνα στην ΤΚ Δομνίστας .

 

Ο πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

 

 

 

Νικόλαος  Σουλιώτης