26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις επτά (7) Ιουλίου  του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Ανάκληση της αριθμ.271/2017 απόφασης και  Έγκριση 4ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με θέμα «Επιλογή αναδόχου  για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2017 προϋπολογισμού 70.959,00€(οριστικοί ανάδοχοι).

2.Εγκριση πρακτικού 2ου του έργου Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε Καρπενησίου(οριστικός ανάδοχος )

  3. Έγκριση πρακτικού 1 της υπηρεσίας » Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία» (προσωρινοί ανάδοχοι)

4.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής (πληρωμή διοδίων).

  5.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής (έλεγχος ΚΤΕΟ).

6.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής (επεμβάσεις δημοτικού φωτισμού).

7.Ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος