26η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 26η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι οκτώ (28) Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την την Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.31950/ΦΕΚ Β 2141/22-5-2021) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Απόψεις επί της από 20-5-2021 ένστασης του ΚΤΕΛ (αφορά την δημοπρασία «Συγκοινωνία δημοτικών ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου»).
2. Παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συγκοινωνία δημοτικών ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου».
3. Ορισμός δικηγόρου (αφορά «Νομική υποστήριξη του Αντιδημάρχου του Δήμου Καρπενησίου κ. Παντελή Χαλκιά και του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Σβερώνη,για υπόθεση που σχετίζεται με την μήνυση του Δασοφύλακα κ. Στέφανου Μπίστα».
4. Τακτοποίηση εντάλματος προπληρωμής -απαλλαγή υπολόγου.

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ