26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 19 Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Ορισμός δικηγόρου (κατασχετήριο)

2.Ορισμός δικηγόρου (κατασχετήριο)

3.Ορισμός δικηγόρου (προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 152)

4.Ορισμός δικηγόρου (για γνωμάτευση)

5.Ψήφιση πιστώσεων.

Ο πρόεδρος της οικον.Επιτροπής

 

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος