26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 26η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Δεκαέξι  (16) του μηνός Δεκεμβρίου  2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων
 2. Ψήφισμα για τη στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 3. Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ωραρίου λειτουργίας μουσικής αυτών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
 4. Καθορισμός αριθμού αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2020-2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 6. Επί αιτήματος Κέντρου Υγείας Δυτικής Φραγκίστας για παραχώρηση οικήματος προς χρήση περιφερειακού ιατρείου Κρικέλου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 7. Έγκριση Προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Καρπενησίου έτους 2020 (εισηγήτρια η πρόεδρος της επιτροπής κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 8. Ορισμός επιτροπής για απόσυρση οχημάτων από την κυκλοφορία – επιστροφή πινακίδων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 9. Ορισμός αναπληρωτή τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 10. Έγκριση αδελφοποίησης πόλεων (εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ.Παπαδόπουλος Λεωνίδας)
 11. Ορισμός εκπροσώπων στο Δ.Σ του Συλλόγου Καρπενήσι Αδελφές Πόλεις (εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ.Παπαδόπουλος Λεωνίδας)
 12. Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από ΚΑΠ έτους 2019  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών  (προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 13. Οικονομική ενίσχυση δημότη (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)

 1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Κλειτσού», αναδόχου: Βασιλείου Μαντζιούτα
 2. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΒΟΥΤΥΡΟΥ» αναδόχου Παναγιώτη Γρανίτσα
 3. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ Ε. ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ
 4. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίου Νικολάου» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Ευστάθιου Φράγκου
 5. Έγκριση 2ου ΑΠΕ Τακτοποιητικού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ  ΚΤΕΛ», ανάδοχος:  Α. Μητρογιάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,  ανάδοχος: ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΚ ΒΕΛΩΤΩΝ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», ανάδοχος: Γκρίζης Παναγιώτης
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΡΟΥΣΟΥ,  ανάδοχος: Γκρίζης Παναγιώτης
 9. Χορήγηση παράτασης για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτίριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων» στο Δήμο Καρπενησίου ανάδοχος: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
 10. Χορήγηση παράτασης για το έργο: «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών Φουρνάς, Μεσοχωρίου, Πλατάνου και Κορίτσας», αναδόχου: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
 11. Χορήγηση παράτασης για το έργο: «Αναβάθμιση υποδομών γηπέδου Καρπενησίου», ανάδοχος: ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ»
 12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου άνωθεν πάρκινγκ Τ.Κ. Προυσού», ανάδοχος: MA. CON. STRUCTION A.E.
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Στάβλων», αναδόχου: ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΟΕ
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ» στο Δήμο Καρπενησίου,  αναδόχου Ιωάννη Φούκα
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Φιδακίων, ΤΚ Σελλών και ΤΚ Στεφανίου» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Μάκκα Ευάγγελου
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα στις Τ.Κ. Μουζίλου, Ανιάδας και Συγκρέλου», αναδόχου: Φούκα Ιωάννη
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος δημοτικής οδού Τ.Κ. Κρικέλου», αναδόχου: Φούκα Ιωάννη
 18. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην τκ Αγίου Νικολάου» στο Δήμο Καρπενησίου
 19. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Τ.Κ. του Δήμου Καρπενησίου»
 20. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίας Τριάδας»
 21. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Στενώματος»

 

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα