20η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 20η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι έξι  (26) του μηνός Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  17.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1o: Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2019

Εισηγητής: Η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία

 

ΘΕΜΑ 2o: Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων οικονομικού έτους 2019

Εισηγητής: Η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία

 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

Κλεομένης Λάππας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. Απόφασης Αποτέλεσμα
1 Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2019 399/2018 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία
2 Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων οικονομικού έτους 2019 400/2018 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία

 

 

 

 

 

Η ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.