22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις       οκτώ (8) Μαΐου   του έτους 2018 ημέρα  Τρίτη   και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Έγκριση  2ου πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα  Προμήθεια  ενός  μηχανήματος για τις ανάγκες του Δήμου  προϋπολογισμού 117.924,00€.
  2. Έγκριση 1ου Πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».
  3. Κατάρτιση όρων για  το έργο  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ .
  4. Κατάρτιση όρων για το έργο  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΥΖΙΛΟΥ , ΑΝΙΑΔΑΣ, ΣΥΓΚΡΕΛΟΥ.
  5. Κατάρτιση όρων για το έργο   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.
  6.  Κατάρτιση  όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Παλαιό Μικρό Χωριό της Τοπικής Κοινότητας Μικρού Χωριού του Δήμου Καρπενησίου.
  7.  Κατάρτιση  όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην  Τοπική Κοινότητα Στάβλων του Δήμου Καρπενησίου.
  8.  Ψήφιση πιστώσεων.

Ο πρόεδρος της Οικον.Επιτροπής

 

 

Νικόλαος Σουλιώτης