22η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 22η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις έντεκα (11) Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την Αριθμ.Δ1α/Γ.Π. οικ. 27683/ΦΕΚ Β 1814/29-4-2021) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Πρόσληψη (2) χειριστών με σύμβαση ορισμένου χρόνου .
2. Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου » προϋπολογισμού 189.596,00€.
3. Εισήγηση για μείωση των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
4. Αποδοχή ποσού 500,00€ μέσω εξαργύρωσης επιταγής «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ» λόγω συνεργασίας Δήμου με την τράπεζα EUROBANK.
5. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2020 Ενιαίας σχολικής επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .
6. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2020 Ενιαίας σχολικής επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
7. Αποδοχή -Κατανομή Β΄ Δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2021 και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού Σχολικού τροχονόμου από Απρίλιο έως Ιούνιο έτους 2021.
8. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων -απαλλαγή υπολόγων (αφορά δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ).
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση υποδομών γηπέδου Καρπενησίου » αναδόχου Ανταίου Κατασκευαστική Α.Ε.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ