22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 22η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις  έντεκα (11) του μηνός  Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Τρίτη και ώρα  17.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα:

 

 

  1. Κατανομή  Δ΄ Δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2018 και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού Σχολικού τροχονόμου   έτους  2018 (Αποπληρωμή).

 

 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

Κλεομένης Λάππας