22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις δέκα επτά (17) του μηνός Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 18.00 και λήξης 21:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ. 20930/40/31-3-2020, 33282/163/29-5-2020, 426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-9-2021  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση του Ετήσιου Σχεδίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής για το έτος 2022 του Δήμου Καρπενησίου.

 

 

Η πρόεδρος Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ