22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 22η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Είκοσι εννέα (29) του μηνός Οκτωβρίου  2019 ημέρα Τρίτη και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) (εισηγήτρια η πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
  2. Συγκρότηση επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

 

 

Η πρόεδρος Δ.Σ

 

Γεωργία Γκαρίλα