22η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 22η  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις 7-12-2016  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1o: Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2017 (θέμα από αναβολή)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη

 

 

ΘΕΜΑ 2o: Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων οικονομικού έτους 2017 (θέμα από αναβολή)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη

 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος  του Δ.Σ

 

Πέτρου Ιωάννης