21η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δώδεκα (12) Μαΐου του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα.

 

1. Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια Δομικών υλικών έργων και ασφαλτομίγματος οδοστρωσίας» ποσό 73.600,00€ και την δημοσίευση της διακήρυξης ποσό 100,00€

2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια Δομικών υλικών έργων και ασφαλτομίγματος οδοστρωσίας» ποσό 73.600,00€

3. Ψήφιση πίστωσης για την δημοσίευση της διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ξενώνα στην ΤΚ Δομνίστας

4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ξενώνα στην ΤΚ Δομνίστας

5.  Ψήφιση πίστωσης «Προγραμματική σύμβαση για εκπόνηση σχεδίου τροποποίησης  και αναβάθμισης ΧΥΤΑ  Λαμίας» ποσό 2.460,00€(θέμα εξ αναβολής).

6. Ψήφιση πίστωσης «Προμήθεια διαφόρων ειδών για τη φροντίδα των αδέσποτων και επικίνδυνων ζώων συντροφιάς» ποσό 800,00€

7. Ψήφιση πίστωσης «Παροχή υπηρεσίας κτηνιάτρου για την φροντίδα αδέσποτων και επικίνδυνων ζώων συντροφιάς» ποσό 60,00€

8. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης  δρόμου στην ΤΚ Κορυσχάδων» ποσού 7.199,19€

9. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου πλατείας στην ΤΚ.Βράχας» ποσού 10.000,00€

10. Απόδοση πάγιας προκαταβολής Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου και ανανέωση ς.

11. Παραχώρηση εδαφικής λωρίδας οικοπέδου σε κοινή χρήση στον Δήμο

12. Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή Ευρωπαϊκής Πίστης ΑΕΓΑ)

13. Ορισμός δικηγόρου (Προσφυγή Δ.Σαλτας και ΣΙΑ ΟΕ)

14. Ορισμός δικηγόρου (Προσφυγή Υδροηλεκτρικής Ευρυτανίας ΑΕ)

15. Ορισμός δικηγόρου (Προσφυγή τεως Δήμου Φραγκίστας)

16. Ορισμός δικηγόρου (Προσφυγή Εταιρείας με την Επωνυμία Κ.Κατσαρή ΑΕ )

17. Ορισμός δικηγόρου(Προσφυγή ΟΕ Καλύβας Μιχ. –Καλύβας  Διον. Αφοι Καλύβα κατά της 11846/6-6-2013 πράξης  αντιδημάρχου αφορά πρόστιμο επιβολής 2% οικονομικά έτη 2009 και 2008).

18. Ορισμός δικηγόρου(Προσφυγή ΟΕ Καλύβας Μιχ. –Καλύβας  Διον. Αφοι Καλύβα κατά της 2356/6-2-2014 απόφασης αντιδημάρχου αφορά  επιβολή προστίμου δημοτικού τέλους  περασμένων ετών 2009,2010 ,2011,2012).

19. Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή Ηλία Κοντοπάνου εκμισθωτή δημοτικού καταστήματος Κορυσχάδων κατά Δήμου).

20. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά πληρωμή βεβαίωσης ABS για το όχημα του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 3774).

21. Ψήφιση πιστώσεων για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων Δήμου.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος