ΑΡΙΘΜ. 1766/2024 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

«Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την αριθμ. 1766/2024 Γνωστοποίηση του Δημάρχου πρόσληψης δύο (2) Ειδικών Συμβούλων ειδικότητας  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών & ΠΕ Οικονομικών για επικουρία του Δημάρχου Καρπενησίου με συμβουλευτική δράση σε θέματα τεχνικών έργων και σε οικονομικά ζητήματα αντίστοιχα.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί από 8.2.2024 έως και 12.2.2024.»

ΨΝΠΚΩΕΓ-8ΧΧ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1766-24 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ