Ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών

Κατεβάστε το σχέδιο ΕΔΩ.