Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι  δύο (22) του μηνός Οκτωβρίου 2016 ημέρα Σάββατο  και ώρα 10:00  σύμφωνα  με τις διατάξεις  του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010, καθώς και του άρθρου 15 του κανονισμού λειτουργίας  του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου (αρ.απόφ. 49/2011 όπως ισχύει) για  συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα:

 

 

Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)

(Το κείμενο του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής θα είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου 5 ημέρες πριν την συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού λειτουργίας  του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου).

 

 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

Πέτρου Ιωάννης