12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι δυο (22) του μηνός Ιουλίου  2015 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  15.30μμ

Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης προς την ΕΕΤΑΑ για συμμετοχή στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»