Δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας Δημοτικών Κοινοτήτων Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2022

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 1 (Καρπενήσι – Αγ.Τριάδα – Δομιανοί – Παπαδιά – Παυλόπουλο – Στένωμα – Καρπενήσι)
ΔΕΥΤΕΡΑ 12-Σεπ 26-Σεπ 10-Οκτ 24-Οκτ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 2 (Καρπενήσι – Στεφάνι – Μηλιά – Σελλά – Φιδάκια – Αγ. Βλαχέρνα – Καρπενήσι)
ΤΡΙΤΗ 6-Σεπ 20-Σεπ 4-Οκτ 18-Οκτ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Καρπενήσι – Άγιος Νικόλαος – Καρπενήσι
ΠΕΜΠΤΗ 1-Σεπ 8-Σεπ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3-Σεπ 10-Σεπ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 4 (Καρπενήσι – Ασπρόπυργος – Βελωτα – Καρπενήσι)
ΤΕΤΑΡΤΗ 7-Σεπ 21-Σεπ 5-Οκτ 19-Οκτ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 5 (Καρπενήσι – Προυσός – (Πρόδρομος 3) – Καστανιά – Καρπενήσι )
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-Σεπ 16-Σεπ 7-Οκτ 21-Οκτ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 6 (Καρπενήσι – Κλαυσί – Κορυσχάδες – Γοριανάδες – Καρπενήσι)
ΣΑΒΒΑΤΟ 3-Σεπ 17-Σεπ 1-Οκτ 15-Οκτ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 7 (Καρπενήσι – Κλαυσί Μουζίλο – Ανιάδα – Συγκρέλλο – Καρπενήσι)
ΠΕΜΠΤΗ 1-Σεπ 15-Σεπ 29-Σεπ 13-Οκτ 27-Οκτ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 8 (Καρπενήσι – Βράχα – Φουρνά – Καρπενήσι)
ΔΕΥΤΕΡΑ 12-Σεπ 31-Οκτ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28-Σεπ 12-Οκτ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 9 (Κλειτσός – Βράχα -Λαμία)
ΔΕΥΤΕΡΑ 5-Σεπ 19-Σεπ 17-Οκτ