12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι δυο (22) Μαρτίου   του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.Ορισμός δικηγόρου (Για προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006).

  1. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού (θέμα εξ αναβολής).
  2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου προϋπολογισμού 166.000,00 ευρώ.
  1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Αξιοποίηση Διαμόρφωση πλατείας Πειραϊκής Πατραϊκής » προϋπολογισμού 190.500,00€
  2. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση (Υπόθεση Γιαννέλου)

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος