12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τρεις (3) του μηνός Μαρτίου έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για την «Επιλογή αναδόχου
    παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου για την Μαθητική
    Εστία του Δήμου Καρπενησίου για το ίδιο χρονικό διάστημα από 1-3-2020 έως 28-2-2022″.
  2. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου .
  3. Έγκριση 2ου Πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ» προϋπολογισμοί 35.000,00€
  4. Έγκριση 2ου Πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ» προϋπολογισμού 20.000,00€.

 

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης   Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΡΙΑΣΗΣ