12η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010    να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις είκοσι επτά (27) Αυγούστου  του έτους  2019 ημέρα  Τρίτη   και ώρα 13:30 για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

  1. Καθορισμός θέσεων στάθμευσης στην Τ.Κ. Μεγ.Χωριού και απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν του ξενοδοχείου Αρχοντόπετρα (θέμα εξ αναβολής).
  2. Χορήγηση ή μη των αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Καρπενησίου.

 

 

 

 

Η πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Γεωργία Γκαρίλα