12η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις έξι   (6) Οκτωβρίου  του έτους  2015 ημέρα  Τρίτη και ώρα  13:00 μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Γνωμοδότηση και παραλαβή του Β1 Σταδίου της μελέτης: «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ»
  2. Επί αιτήματος Δήμητρας Αποστόλου για καθορισμό θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Σπύρου Τσιτσάρα
  3. Επί αιτήματος Δημητρίου Παπαγεωργίου για τοποθέτηση εικονίσματος στη διασταύρωση Κορυσχάδων-Γοριανάδων
  4. Επί αιτήματος Χριστίνας Νούλα για καθορισμό θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Καραΐσκάκη 14

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κλεομένης Λάππας