12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Είκοσι Μία (21) του μηνός Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 18.00 και λήξης 21:00.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ. 20930/40/31- 3-2020, 33282/163/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ψήφισμα για την ματαίωση των σχεδίων εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
3. Παροχή γνώμης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής, καθώς και το σχέδιο τεχνικού προγράμματος του Φο.Δ.Σ.Α για το έτος 2022 (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
4. Απόφαση επί της σύμφωνης γνώμης της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 (αφορά ονομασία οδού Γιολδασαίων) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
5. Συνδιοργάνωση του Δήμου Καρπενησίου με τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο «ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
6. Γνωμοδότηση για ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο 2ο Γυμνάσιο & στο 1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
7. Αίτημα για την παραχώρηση κατά χρήση του Δασικού Χώρου Αναψυχής ‘’Σπίτι Διαβάτη’’ από το Δασαρχείο Φουρνάς στον Δήμο Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
8. Εκ νέου λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση κτιρίων του ΟΑΕΔ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
9. Χωροθέτηση μίας θέσης στάσης στην οδό Αθ. Καρπενησιώτη 24, στην Κοινότητα Καρπενησίου για την εξυπηρέτηση Φαρμακείου, (Κυκλοφοριακή ρύθμιση) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
10. Χωροθέτηση μίας θέσης στάθμευσης οχήματος επιφυλακής της ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Αισώπου, στην Κοινότητα Καρπενησίου (Κυκλοφοριακή ρύθμιση) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
11. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, στην Κοινότητα Μουζίλου, σύμφωνα με το άρθρο 196 του Ν. 4555/2018 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
12. Οικονομικές ενισχύσεις δημοτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου(d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr ή grammateia.ds@0716.syzefxis.gov.gr, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με τη ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι που δε διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email, θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. επικ. 6986824343).

 

Η πρόεδρος Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ