12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 12η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

 

  1. Έγκριση παραχώρησης δημοτικού χώρου για την εγκατάσταση σταθμού αποσυμπίεσης και διανομής φυσικού αερίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
  2. Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου οργάνωσης και λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου Καρπενησίου –εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)
  3. Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών: 1) Κατασκευή παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη και 2) Ηλεκτροδότηση της εμποροπανήγυρης από το προσωπικού και τα μέσα του Δήμου και έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτες (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
  4. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
  5. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου Παρεμβάσεις ανάπλασης αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

 

 

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

Κλεομένης Λάππας